Web dizajn, Grafika, Animácia

IDA Konferencia

Pre IDH Konferenciu „Kde vidíme Slovensko za 10 rokov“ sme pripravili kompletnú grafiku s animáciou a propagačné materiály.

Klient: IDAH 
www.idah.sk

Ida konferencia